Aktualności

Rozpoczęła się kampania informacyjna prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem: "Stop Pożarom Traw" mająca na celu uświadomienie ludziom jakie skutki ekologiczne i ekonomiczne niesie za sobą coroczne wypalanie traw i łąk.

Zielony Rower

W dniach 12-14 września po raz 7. zorganizowaliśmy Program Edukacyjno - Warsztatowy „Zielony Rower".

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek czternastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.