Asset Publisher Asset Publisher

certyfikaty

Lasy Nadleśnictwa Świeradów objęte są Certyfikatem FSC nr SGS-FM/COC-010878, który obowiązuje od 07.12.20016 r. do 22.12.2018 r.

Posiadanie przez Nadleśnictwo Świeradów certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 7 grudnia 2016 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010878 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Świeradów są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

Drzewostany HCVF

Monitoring Lasów HCVF

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

Drzewostany reprezentatywne

Wskaźniki FSC: