Lista aktualności Lista aktualności

Powołanie Nadleśniczego

Lubomir Leszczyński nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Świeradów.

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu powołał Pana Lubomira Leszczyńskiego na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów.

Pan Lubomir Leszczyński w chwili powołania na nowe stanowisko pełnił obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów, a wcześniej pracował jako zastępca nadleśniczego.

Uroczyste przekazanie aktu powołania nastąpiło na naradzie, w obecności załogi nadleśnictwa.