Lista aktualności Lista aktualności

Decyzja w sprawie odwołania stanu siły wyższej

Decyzja NR 4/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odwołania stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym

Na podstawie

  • art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2015.2100 ze zm.);
  • § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r;

 

postanawiam, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 18 lutego 2019 roku odwołuję stan siły wyższej o zasięgu lokalnym.

 

§ 2

Traci moc Decyzja nr 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.